Borgar i Skåne

Skåne är en av Skandinaviens borgtätaste provinser med mer än 150 borgar och borglämningar från medeltiden och renässansen. Många av dem har varit små träborgar där den materiella standarden var låg och hårt arbete präglade vardagen. De spår som finns kvar är i många fall blygsamma och det är inte alltid uppenbart vad det är vi har framför oss. Men med lite kunskap kan ett besök föra oss mycket nära historien.

Arkeologen Anders Ödman berättar här om ett fyrtiotal borgar och deras historia. Han ger vägbeskrivningar till lämningarna och tips inför utflykterna. Illustrationer rekonstruerar många av byggnaderna och ger oss möjlighet att föreställa oss hur de en gång sett ut.

Detta är ny upplaga av Borgar i Skåne som utkom 2002. Den är uppdaterad med nya bilder, kartor, georeferenser och flygfoton.

Anders Ödman är medeltidsarkeolog och var chef för Lunds universitets historiska museum 1988–2002.

Anders Ödman:
Borgar i Skåne – guide till historiska platser
Helium Press
Utkom 2022