Unik teckning av Stockholm från 1600-talet

Sommaren 2009 utbjöds en helt unik 1600-talsteckning av Stockholm till försäljning på Christies i Paris. Bilden, en 120 cm lång teckning utförd med tunt bläck och blyerts, förvärvades av Samfundet S:t Erik och har nu donerats till Stockholms stadsmuseum.

Unik teckning av Stockholm från 1600-talet. Detalj: Slottet
Detalj, Slottet Tre Kronor.
Foto: Johan Stigholt.

Teckningen var inte känd sedan tidigare och skildrar Stockholm sett från Mälaren. Tecknaren har stått någonstans på Kungsklippan och i ett vitt panorama skildrat vyn från Brunkebergsåsen, över Klara kyrka, Stadsholmen med Slottet Tre Kronor, vidare mot nuvarande Slussen och Mariaberget. För första gången får vi se en bild av den inhägnade beridarebanan med sin stora byggnad, på platsen för nuvarande Hötorgscity. Infarten till staden har kvar de tunga försvarsanläggningarna.

Unik teckning av Stockholm från 1600-talet. Detalj: På platsen för nuvarande Hötorgscity låg den inhägnade beridarebanan med sin stora byggnad
Detalj. På platsen för nuvarande Hötorgscity låg
den inhägnade beridarebanan med sin stora byggnad.
Foto: Johan Stigholt

På baksidan av bilden finns en anteckning som uppger att den föreställer Bryssel, vilket kan förklara varför den inte upptäckts av stockholmsforskningen tidigare. Teckningen är unik, inte bara på grund av att den inte tidigare var känd, utan för att den skildrar Stockholm i ett skede från vilket det inte finns många bilder av staden bevarade. Den är daterad till 1630-talet.

Den okände tecknaren har med stor noggrannhet skildrat staden, som bortsett från Stadsholmen, består av små hus med få fönster. Staden ter sig ganska gyttrig och bara kyrktornen och Tre Kronor vittnar om mer prestigeladdade byggen. Vid Klara kyrka är kontrasten närmast komisk mellan den höga kyrkan och de små stugorna runtomkring.

Unik teckning av Stockholm från 1600-talet. Detalj: Riddarholmen
Detalj, Riddarholmen.
Foto: Johan Stigholt.

För att kunna utföra det långa panoramat av staden har konstnären använt sig av ett flertal skisser och studier som sedan sammanfogats. Vem konstnären är vet man inte.

En officiell överlämning äger rum på Stadsmuseet den 21 april. Teckningen visas på museet från den 22 april.

Unik teckning av Stockholm från 1600-talet. Detalj. I bildens mitt yttre söderport som låg på platsen för den nuvarande trafikanläggningen Slussen
Detalj. I bildens mitt yttre söderport som låg på platsen för
den nuvarande trafikanläggningen Slussen.
Foto: Johan Stigholt.

(2010-04-18)