Unika digitalguider på Glimmingehus

Besökarna på Glimmingehus kan nu del av berättelsen om Nordens bäst bevarade medeltidsborg genom ett nyskapande digitalt verktyg.

Audioguider är sedan länge ett väl använt förmedlingsverktyg på museer. Men att sammanföra funktionerna ovan med syn- och teckenspråkstolkning och stöd för engelska, tyska och danska är nyskapande. Beståndsdelarna finns sedan tidigare men har inte gjorts tillgängliga tillsammans.

Utvecklingsarbetet med att ta fram en ny digital lösning som förstärker upplevelsen av medeltidsborgen har pågått i flera år. Resultatet är nu färdigt: en app som kombinerar muntligt berättande om borgen och livet där med 3D-visualiseringar och faktarutor.

– Från och med höstlovet kan besökare låna med sig en Ipad innehållande en digitalguide. Det blir ett helt nytt sätt att uppleva platsen. Du kan till exempel gå ner till borgköket och byta vy i plattan från hur det ser ut idag till hur det kunde sett ut på medeltiden, med elden igång och köksredskapen på sina platser, säger Jan Olofsson, enhetschef på Glimmingehus.

För projektledaren Viktor Lindbäck var vägen till färdig produkt lång, men värd mödan.

– De nya digitala guiderna bygger på den 3D-modell av Glimmingehus, som blev mitt första jobb för Riksantikvarieämbetet 2017. I samarbete med företaget Spree har tekniken sedan byggts upp steg för steg och testats mellan olika kompetenser och verksamhetsområden. Kunskaper och erfarenheter kring 3D-teknikens möjligheter och begränsningar kan sedan spridas vidare till andra besöksmål och museer, säger Viktor Lindbäck.

Glimmingehus personal har bidragit med berättande, dramatiseringar och fakta.

– Det blir bättre och mer personligt än om professionella inläsare läser någon annans ord från ett manus, säger Lindbäck.

(2022-11-03)