Svenskt Vapenregister volym 2

I Svenskt Vapenregister registreras heraldiska vapen för svenska privatpersoner och svenska juridiska personer. Registreringen omfattar sköld, hjälmtäcke och hjälmprydnad. Undantagna från registrering är vapen som syftar på staten eller statsmyndigheterna, kommunala vapen samt vapen som det görs gällande är adliga.

Boken Svenskt Vapenregister volym 2 presenterar 200 nyregistrerade vapen på svenska och engelska. Registerbilderna kompletteras med ett urval av konstnärliga tolkningar av ett antal av de registrerade vapnen. Boken är en handbok för heraldiker, släktforskare och andra intresserade av kulturhistoria. Den är första volymen i en planerad serie.

Svenskt Vapenregister är en del av Svenska Heraldiska Föreningen och drivs i samverkan med Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik och med delaktighet av Heraldiska Samfundet. Registreringen av vapen i Svenskt Vapenregister påbörjades den 1 januari 2007.

Vapen som anmäls till registret granskas av Svenska Vapenkollegiet, som är en arbetsgrupp inom Svenska Heraldiska Föreningen. Vapnen måste vara godtagbara utifrån god heraldisk sed samt vara självständiga och således inte ”göra intrång i annans bättre rätt”.

Den första volymen av Svenskt Vapenregister utkom 2018.

Henric Åsklund (redaktör):
Svenskt Vapenregister. Volym 2. SV 201-400
Svenska Heraldiska Föreningen
Utkom 2018