Arkeologer har gjort ett unikt gravfynd på Kållandsö i Vänern.  Det handlar om rester av en unik skeppsbegravning från 600-talet, med en än så länge okänd person som begravts med mängder av offergåvor och andra föremål. [SR Skaraborg]

https://sverigesradio.se/artikel/3056741