Fastighetsverket lanserar Sveriges minsta kulturkanal

Att berätta om de natur- och kulturmiljöer som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar är en viktig del av myndighetsuppdraget. I slutet av april lanserades den nya strömningstjänsten Sevärt så att hela Sverige ska kunna ta del av berättelserna.

Det finns många sevärda platser i SFV:s förvaltning. De är spridda från norr till söder och är – i den mån de går att hålla öppna – ofta välbesökta av dem som bor inom rimliga avstånd. Nu skapas möjligheten för fler att ta del av dessa skatter.

– Våra fastigheter är allas angelägenhet och målet är att de ska engagera ännu fler genom kunskap, spännande berättelser och intagande miljöer, säger generaldirektören Max Elger.

För dem som inte har möjlighet att fysiskt besöka fastigheterna har SFV via bland annat filmer och podd försökt nå ut till fler. Nu förenas resultatet i Sevärt, en öppen playtjänst med strömmat material om SFV:s natur- och kulturmiljöer. Tittarna får följa med in i hantverkares verkstäder, se hemliga rum, uppleva historiska trädgårdar och besöka många andra sevärdheter.

Sevärt kommer att kontinuerligt att fyllas på med nytt innehåll. Tanken är att plattformen också ska kunna innehålla material i samarbete med andra aktörer.

(2024-05-05)

Se även Besöksmålskarta med 205 historiska miljöer (2022-07-04)