Upptäck Visby ringmur

Det medeltida Visby var en myllrande storstad dit många köpmän från andra länder kom för att bedriva handel. Runt Visby uppfördes den väldiga ringmuren som ett skydd och för att markera stadens fria ställning.

I Upptäck Visby ringmur får läsaren följa med författaren och arkeologen Anders Andrén och fotografen Karl Melander på en vandring runt muren och får i text och bild en beskrivning av murens alla delar.

I boken berättas bakgrunden till varför muren uppfördes och den roll som Visby och Gotland hade under medeltiden. Många strider har stått vid ringmuren och än i dag syns spåren efter fientliga attacker.

Anders Andrén är filosofie doktor och senior professor i arkeologi vid Stockholms universitet. Hans forskning är inriktad på stadsarkeologi, religionsarkeologi och historisk arkeologi i ett globalt perspektiv.

Anders Andrén:
Upptäck Visby ringmur. Din guide till ringmurens spännande historia
Fornsalens Förlag
Utkom 2023