Jacob Wallenberg

Jacob Wallenbergs liv är ett stycke 1900-talshistoria. Under hans 88-åriga levnad förändrades världen och Sverige radikalt på nästan alla områden, i ekonomiskt, politiskt, socialt och medialt hänseende. I Håkan Lindgrens levnadsbeskrivning lyfts den mänskliga aspekten av tillvaron fram i ett försök att förklara vad som formade individen Jacob Wallenberg.

I hela sitt liv var han trogen de ideal han fått inpräntat i sig sedan barnsben och tagit till sig under sin utbildning i nyklassisk national-ekonomi på Handelshögskolan före första världskriget. Hans yrkesverksamhet, vad han har gjort för att konsolidera familjen Wallenbergs ställning i svenskt näringsliv och förmera familjeförmögenheten, först som vd i Stockholms Enskilda Bank under mellankrigstiden, sedan som ansvarig för de wallenbergska investmentbolagen efter andra världskriget, behandlas utförligt, liksom hans insatser som internationell förhandlare före och under andra världskriget.

Håkan Lindgren är professor i ekonomisk historia och föreståndare för Stiftelsen för Ekonomisk-historisk och Företagshistorisk Forskning.

Håkan Lindgren:
Jacob Wallenberg 1892–1980
Atlantis
Utkom i oktober 2007

Recension i Svenska Dagbladet