Utrikesförvaltningens källor 1520–2000

I arkiven efter den svenska utrikesförvaltningen går det att följa Sveriges utrikespolitiska förbindelser under nästan 500 år, läsa om världshändelserna som de rapporterades av svenska diplomater utomlands eller studera ceremonielen vid statsbesök. Arkiven innehåller också omfattande information om enskilda svenskar i utlandet, alltifrån sjömän som hamnat i fångenskap hos pirater till avlidna utvandrare eller par som gift sig vid någon svensk beskickning.

I Utrikesförvaltningens källor 1520–2000 ges beskrivningar av hur man hittar uppgifter om bland annat utrikeshandel, sjöfart, konsulära ärenden, skyddsmaktsuppdrag och biståndsfrågor. Särskilda avsnitt ägnas diplomater och organisationer som arbetat med utrikesrelaterade frågor.

Boken vänder sig till en bred läsekrets, såväl till universitetsforskare som till släktforskare som letar uppgifter om enskilda svenskars öden utomlands och till den som är allmänt intresserad av utrikesförvaltningens organisation och verksamhet från Gustav Vasas regeringstid till det svenska EU-inträdet.

Örjan Romefors är fil.mag i historia och konstvetenskap, och förste arkivarie i Riksarkivet. Han har bland annat varit redaktör för Riksarkivets beståndsöversikt del 6-7.

Örjan Romefors:
Utrikesförvaltningens källor 1520–2000
Riksarkivet
Utkom 2017