De svensk-tyska ubåtsnäten i Öresund 1940–1945

Väldigt mycket har skrivits om andra världskriget. Ändå dyker det upp företeelser och fakta som fortfarande är okända eller alltför bortglömda. Så är fallet med Öresundsspärren.

Den 9 april 1940 ockuperades Danmark och Norge av Nazityskland. Den 10 juni samma år samarbetade Sverige med ockupationsmakten och la ut nät i den svenska delen av Öresund. Detta för att inte främmande ubåtar, i första hand brittiska, skulle kunna komma in i Östersjön. Detta blev i stället ett tyskt innanhav, helt dominerat av den nazistiska makten.

Sverige tvingades inte till detta – tvärtom. Tyska marinofficerare berömde sina svenska kolleger för att Sverige så snabbt och tjänstvilligt gick de tyska önskemålen till mötes. Britterna uppfattade det som en ovänlig handling, begripligt nog. Sverige förnekade officiellt vad man gjort. Författaren Sten Henriksson hittade dock en film 61 år efter nätutläggningen, som bekräftar det svenska agerandet.

Kampen om Öresund har pågått under mer än 400 år mellan stormakterna, efter Nazityskland kom Sovjetunionen. Även under första världskriget samarbetade Sverige och Tyskland. Sviktande neutralitet är ett stycke historia från andra världskriget, som har något viktigt att berätta. Även stora händelser trängs bort och glöms, särskilt om de inte är något att yvas över.

Sten Henriksson har en bakgrund som akademiker, lärare, forskare och debattör i datavetenskap. För sitt arbete med ubåtsnäten har han belönats av Kungl. Krigsvetenskapakademien. Historieprofessorn Sverker Oredsson har skrivit bokens förord.

Sten Henriksson:
Sviktande neutralitet. Öresundsspärren – om de svensk-tyska ubåtsnäten 1940–1945
Carlsson Bokförlag
Utkom 2017