Utvecklingen av kunskapshistoria

Bokomslaget

Kunskapshistoria är ett dynamiskt forskningsfält som har framtiden för sig. Under de senaste åren har inriktningen etablerats som en ny och spännande historievetenskaplig inriktning både internationellt och i Sverige.

I boken Forms of Knowledge, sprungen ur den livaktiga kunskaps­historiska forskningsmiljön i Lund, samlas historiker med olika bakgrund och specialitet för att utforska kunskapshistoriens möjligheter. Några fokuserar kunskapens plats i offentligheten eller samhället i stort, andra belyser kunskapens betydelse för den enskilda människan eller det lokala sammanhanget. Här finns också skribenter som koncentrerar sig på akademisk och systematiserad kunskap, andra på kunskapens existentiella eller vardagliga dimensioner.

Tillsammans sätter bokens bidrag ljuset på kunskapshistoriens mångfald och rikedom samtidigt som de bidrar till den teoretiska och metodiska utvecklingen av forskningsområde.

David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar & Johan Östling (redaktörer):
Forms of knowledge. Developing the history of knowledge
Nordic Academic Press
Utkom 2020