Adelcrantz och kärleken till konsterna

Carl Fredrik Adelcrantz var en av de centrala kulturpersonligheterna i svenskt 1700-tal. En ledande arkitekt, hovman och grundare av Konstakademien. Han var en generös och anspråkslös man som lät kärleken till konsterna urholka hans egen ekonomi. Han har ritat några av våra finaste byggnader såsom Kina slott, Drottningholmsteatern och Gustav III:s operahus.

I Adelcrantz och kärleken till konsterna får vi ett mångfacetterat porträtt av mannen och mästaren Carl Fredrik Adelcrantz som beskrivs som en lärd och berest, förfinad, generös och anspråkslös man vars hjärta klappade för konsterna så pass att hans egen ekonomi urholkades. Boken är rikligt illustrerad med ritningar, målningar samt fotografier. Mot bakgrund av nytt källmaterial får vi insyn i hans religiöst pietistiska familj, betydande konstsamlande och konstteoretiska författarskap.

Fredric Bedoire är arkitekturhistoriker och vice preses i Konstakademien. I för bokverket Den svenska arkitekturens historia 1–2 fick han Stora fackbokspriset och Stora historiepriset. Han har skrivit över trettio böcker, bland annat Stockholms byggnader. Arkitektur och stadsbildGuldålder. Slott och politik i 1600-talets Sverige och Villastan. En sluten värld för Stockholms ekonomiska och kulturella elit.

Fredric Bedoire:
Adelcrantz och kärleken till konsterna
Bokförlaget Langenskiöld
Utkom 2018