Vänsterradikala nätverk och hur de präglat Svenska kyrkan

Bokomslaget

Det har förflutit att halvt sekel sedan 68-rörelsen sköljde över stora delar av västvärlden. Många inom denna vänstervåg var studenter, författare eller intellektuella. Också kristna studenter var på ett eller annat sätt influerade av rörelsen. Boken Rännil blev till flod sätter strålkastarljuset på vad som hände i universitetsstaden Lund bland kyrkliga och frikyrkliga studenter under ”de röda åren” 1968–1972.

Genom studier av Kristna Studentrörelsens tidskrift Inter Nos för denna tidsperiod blottläggs det som kommit att kallas 68-kyrkan, ett vänsterradikalt nätverk bland studenter som sedermera kunde sätta sin prägel på Svenska kyrkan och delar av frikyrkligheten. En rad personer behandlas, bland dem 68-profiler som Per Frostin, Martin Lind och KG Hammar, förebilder och vägröjare som Anne-Marie Thunberg och Harry Aronson men även kritiker av vänsterns ideologiska grund, främst Tage Lindbom och Václav Havel. Boken ger ett viktigt bidrag till att förstå Svenska kyrkan av idag.

Gunnar Hyltén-Cavallius studerade teologi i Lund 1968–1972, prästvigdes 1973 och innehade olika prästtjänster i Svenska kyrkan fram till pensioneringen 2014. Han är även teol. lic. i kyrkohistoria.

Gunnar Hyltén-Cavallius:
Rännil blev till flod. Nätverket kring 68-kyrkan och tidskriften Inter Nos i Lund
Universus Academic Press
Utkom 2019