En drottnings bikt

År 1823 anlände den blivande drottning Josefina till Sverige. Hon har blivit lovad att få fortsätta utöva sin katolska tro och blev en del av den katolska kyrkan i Sverige – en kyrka som i det närmaste var utplånad. En enda åldrad präst finns i landet; en enda, ruffig gudstjänstlokal och en krympande skara av cirka 500 fattiga katoliker.

I det tysta tar Josefina denna lilla del av den världsvida kyrkan till sitt hjärta och i boken En drottnings bikt får vi komma drottningen in på livet, inte minst genom de förtroendefulla brev som hon skrev till påven Pius IX under perioden 1860–1876.

Även mindre kända personer får liv i denna postumt utgivna bok där Barbro Lindqvist fokuserar på enskilda katolska levnadsöden i en tid då man i Sverige ofta var ensam om att vara katolik. De öden från svenskt 1800-tal som beskrivs karakteriseras alla på samma sätt som drottning Josefina: ensam i sin tro – stark i sin tro.

Barbro Lindqvist (1928–2013) var jurist och slutade sitt yrkesliv som rådman i Härnösand. Hon har skrivit många artiklar och böcker om svensk katolsk personhistoria, bland annat Stölden av Birgittas skalle och andra katolska äventyr i 1600-talets Sverige. Hon var initiativtagaren till bildandet av Katolsk historisk förening i Sverige.

Barbro Lindqvist:
En drottnings bikt och andra berättelser om katolskt liv i 1800-talets Sverige
Fredestad Förlag
Utkom 2014