Var med och berätta arbetets historia

Den europeiska kulturarvssajten Europeana har startat projektet ”Europe at Work” om arbete och det industriella kulturarvet i Europa. Den svenska historien kring arbetslivet förr och nu kommer att representeras med material från svenska museer, men även privatpersoner bjuds in att bidra med foton och berättelser om sitt eller sin släkts arbete.

Europeana är en samlande webbresurs för hela Europa med runt 52 miljoner digitala objekt från arkiv, bibliotek och museer från ett stort antal europeiska länder. De har publicerat en tematisk samling som presenterar alla objekt som står i samband med historien av arbetet och industrikultur, med ett stort bidrag från svenska museer som delar sina samlingar i K-samsök och Europeana.

En viktig del av projektet är insamlingen av användargenererat innehåll med personliga historier om arbetslivet och yrken. Under hashtaggen #europeatwork har alla möjligheten att på sociala medier bidra och dela foton som berättar om sitt eget eller sin släkts arbete, i dag eller i historien.

Det går också att berätta sin historia och ladda upp foton av föremål som till exempel diplom, verktyg, arbetskläder och andra minnessaker direkt på Europeana. Där kan man också beskriva varför dessa saker påminner om det egna eller förfädernas arbetsliv – och hur det såg ut. Hur har arbetslivet förändrats? Vilka yrken existerade inte tidigare eller har försvunnit?

– Europas ekonomisk och social utveckling möjliggörs av människor som bor här och sitt arbete. Med denna kampanj ska vi framhäva deras historiska bidrag, historier och berättelser. Användargenererat innehåll ska diversifiera kulturarvssamlingar och historien som vi bevarar, säger Larissa Borck på Riksantikvarieämbetet.

(2019-10-16)