Värmlands Museums nyöppning skjuts upp

Foto: Värmlands Museum

Foto: Värmlands Museum

Tidigare i år revs Värmlands Museums basutställningar från 1998. Utställningarna var gamla och slitna och i dag ställs också högre krav på tillgänglighet för kulturinstitutioner som får statligt bidrag.

Värmlands Museum hade hoppats kunna öppna den första basutställningen i december i år, men eftersom det fortfarande finns en stor osäkerhet kring de politiska beslut som krävs för att fullfölja görs en omprioritering och den planerade öppningen skjuts fram, till tidigast 2018.

– Vi behöver samla våra resurser för att få ut det bästa möjliga av de medel vi har, och arbetar nu med flera alternativa tidplaner beroende av vilka beslut som fattas och när, säger museichef Åsa Hallén.

Under tiden håller museet öppet med tillfälliga utställningar och övrig verksamhet. Även restaurang, butik och konferens har öppet som vanligt.  Tillgänglighetskraven, som skulle vara uppfyllda under 2016, kan nu tillgodoses i och med att lokalerna återställts till arkitektens originalritningar.