Vasakungarnas skepp – det marina 1500-talet

Västerviks Museum
6 juni 2023 – tills vidare

Runt om i Europa byggdes nya, stora skepp på 1500-talet. Dessa krigs- och lastfartyg var en del av en samhällsförändring som med tiden kom att leda fram till det moderna och globala samhälle som i dag omger oss. Den svenska flottans historia startade med Gustav Vasas inköp av bestyckade fartyg för 501 år sedan och anläggandet av skeppsvarv längs Östersjökusten för byggandet av stora örlogsfartyg anpassade för sjöstrid. Sonen Erik XIV fortsatte i samma anda och lät bygga flera stora skepp, däribland Mars (även kallad Makalös), dåtidens största krigsfartyg som sjönk i en blodig strid till havs utanför norra Öland 1564.

Utställningen berättar om hur Vasakungarna regerade likt makthungriga furstar, om hur skeppen byggdes och konstruerades och hur det kan ha varit ombord ett fartyg mitt under brinnande strid långt ute på Östersjön. Fokus ligger på 1500-talets marina historia och de stora fartygen första tid. I utställningen finns flera interaktiva delar för både stora och små. Man kan till exempel känna hur tunga kanonkulorna var som användes i Mars bronskanoner eller dyka ner på Mars vrak 75 meter under ytan med hjälp av virtual reality.

Några av Vasakungarnas skepp finns bevarade som vrak på Östersjöns botten. Genom marinarkeologiska undersökningar kan man få kunskap om deras konstruktion, last och besättning. De gamla skeppen gör också att man kommer de tidigmoderna furstarna lite närmare.