Män vill besöka befästningar och kvinnor parker i sommar

Landskrona citadell. Foto: Micael Edlund/Statens fastighetsverk

Landskrona citadell. Foto: Micael Edlund/Statens fastighetsverk

Män föredrar att besöka historiska befästningar, kyrkor, kloster och fängelser framför parker och trädgårdar men för kvinnor är det tvärtom. Yngre män är mer intresserade av att besöka fornminnen och ruiner än svenskarna i allmänhet. Det visar en undersökning som Statens fastighetsverk låtit Kantar Public göra.

– Det finns många spännande skillnader i den svenska befolkningens semesterplaner i sommar. Jag hoppas att vår nya besöksmålskarta kan ge vägledning och hjälp att hitta till alla fantastiska besöksmål, säger Ingrid Eiken, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

Undersökningen visar på tydliga könsskillnader när det gäller att välja besöksmål. Varannan kvinna (52 procent) svarar att de vill besöka parker och trädgårdar, bland män är det endast en femtedel (21 procent). Bara en av tio kvinnor vill besöka historiska befästningar och fängelser jämfört med var tredje man.

Kvinnor tycks också gilla nytt i högre grad än män. I åldersgruppen 65–79 år är kvinnor mer benägna att söka sig till besöksmål som ger dem en annorlunda upplevelse, i jämförelse med jämnåriga män. Slott och herresäten verkar vara populära utflyktsmål för personer i hushåll med barn, som oftare besökt sådana än svenskarna i stort.

För att göra det lättare att hitta favoriterna bland besöksmålen lanserar Statens fastighetsverk lagom till sommarsemestern en ny besöksmålskarta med över 200 platser att besöka i Sverige i sommar. Kartan finns på www.sfv.se och kan även användas mobilt.

(2023-06-27)

Se även  Besöksmålskarta med 205 historiska miljöer (2022-07-04)