Västsveriges största stadsarkeologiska undersökning

Foto: Västarvet

En omfattande arkeologisk undersökning genomförs just nu i Gamlestaden, Göteborg. Det kommer att bli den största stadsarkeologiska undersökning som någonsin genomförts i Västsverige. Undersökningen kommer att pågå mellan 2 februari och 31 oktober och berör nästan 7 000 kvadratmeter av staden Nya Lödöse som låg här mellan åren 1473 och 1624.

”Gamlestan kommer att förändras på djupet, med planerade husbyggen, knutpunkt för kollektivtrafiken med mera. Med dessa byggen försvinner för alltid spåren av den stad som ligger här alldeles under oss, och med den en spännande historia om människors liv och villkor – här och nu fast i en svunnen tid”, skriver Västarvet i ett pressmeddelande.

”De stora arkeologiska undersökningarna är ett enastående tillfälle att dokumentera och tolka dessa spår, och stora satsningar görs för att nå ut till allmänheten, med målet att tillgängliggöra vårt kulturarv, väcka och bemöta intresse och frågor.”
Foto: Västarvet
Förutom öppna och bokningsbara visningar på undersökningsplatsen, en ambulerande utställning, föredrag och familjedagar med prova på-aktiviteter, kommer en populärvetenskaplig tidning – Nya Lödöse – att ges ut under projektets löptid.

(2013-03-04)