Kultursatsningarna i budgeten 2020

Budgetpropositionen 2020. Foto: Finansdepartementet

Foto: Finansdepartementet

I dag presenterades regeringens budgetproposition för 2020 och så här presenterar kulturdepartementets några av satsningarna i budgeten inom kulturområdet:

Fri entré på statliga museer
”Fri entré på museer har gjort det möjligt för fler att gå på museum och ta del av det gemensamma kulturarvet. Sedan reformen infördes 2016 har antalet besökare ökat och för att stärka museernas arbete föreslår regeringen i budgetpropositionen att fri entré-reformen förstärks med ytterligare 10 miljoner kronor. Det innebär att de berörda museimyndigheterna framöver kommer att få 90 miljoner kronor årligen för att fortsatt kunna erbjuda fri entré och en högkvalitativ verksamhet.”

Skolresor till Förintelsens minnesplatser
”Regeringen föreslår att förlänga och förstärka satsningen på så kallade hågkomstresor, så att fler skolor ska kunna göra resor till Förintelsens minnesplatser som till exempel Auschwitz och andra koncentrationsläger. Förslaget innebär att ytterligare 5 miljoner kronor tillförs för hågkomstresor år 2020 samt att 6 miljoner kronor avsätts årligen under 2021 och 2022.

Förslaget innebär att det blir möjligt att genomföra fler hågkomstresor under 2020, samt att satsningen förlängs två år, från 2020 till 2022. Att fler skolungdomar får göra hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser och att de i samband med resan får utbildning om Förintelsens historia, antisemitism och rasism, bidrar till att höja kunskapen bland unga om de yttersta konsekvenserna av rasism och ett odemokratiskt statsskick.”

Svensk demokrati 100 år
”I samband med 100 års jubileet av svensk demokrati föreslår regeringen att 25 miljoner kronor per år avsätts under 2020 och 2021 för att myndigheter, kommuner och organisationer i det civila samhället ska kunna genomföra särskilda demokratistärkande insatser.”

–Fler ska känna sig delaktiga, kunskapen om demokratin måste öka och vi behöver värna det demokratiska samtalet. Demokratin som vi ärvde av tidigare generationer ska lämnas i ett ännu starkare skick till våra barn, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Inom kulturdepartementets område förstärks mediestödet för lokal journalistik i hela landet, statens stöd till kulturskolan återinförs, 25 miljoner kronor satsas på läsfrämjande insatser, och 20 miljoner på förbättrad tillgängligheten till idrott för äldre.

(2019-09-18)

Se även Sveriges Museer: ”Satsningar i hela landet saknas för museerna” (2019-09-18)