Vikingarna var framgångsrika handelsmän

Under vendeltiden, omkring år 500–800 började nordborna på allvar att knyta handelskontakter. Under vikingatiden utvecklades nordborna till framgångsrika handelsmän, och deras handelsnätverk sträckte sig vida omkring. Genom vikingarnas handelsresor kom stora mängder med exotiska varor och silver till norden. Många av dessa varor kom från det arabiska kalifatet. Tack vare sin skeppsbyggarkonst och sin förmåga att navigera kunde vikingarna nå allt fler nya länder och kulturer på sina handelsresor.

Vikingarna var så framgångsrika handelsmän att man nästan kan tala om en global handel. Detta är imponerande med tanke på i vilken tid de levde. De kunde knappast, som i modern tid, skicka paket och gods runt om i världen på ett snabbt, billigt och effektivt sätt. Det är knappast något nytt i att vikingarna var stora handelsmän, men ibland det kan vara värt att påminnas om detta.

Brutala krigare och erövrare

De flesta förknippar först och främst vikingar med plundringståg och det faktum att de var duktiga och fruktade krigare. Nordiska stormän erövrade delar av England. Vikingarna drog fördel av att den politiska situationen i Frankrike såväl som på de brittiska öarna var ostabil. Detta gjorde att de sällan mötte något enat motstånd på sina erövringståg. Det finns många historiska beskrivningar av vikingarna som brutala och hänsynslösa plundrare. Men många av dessa beskrivningar kan eventuellt vara överdrivna. Framförallt i de fall när det var besegrade fiender som beskrev händelserna. Beskrivningen av vikingarna som brutala, råa ogudaktiga hedningar är med andra ord ganska onyanserad. När det gäller de många arkeologiska skatter som man har funnit är det ganska svårt att veta om de stammar från plundringar eller handel.

Stolthet över vår historia

Vi svenskar är kanske inte övergripande stolta över brutala överfallsanfall på oskyldiga civila. Men generellt verkar vi vara stolta över vikingarna som förfäder och det inte helt utan grund. Vikingarna hade en navigeringsförmåga och skeppsbyggarkonst som var före sin tid och drivna handelsmän och sjöfarare gjorde vikingarna berömda runt om i världen. De var av allt att döma duktiga och orädda krigare och de hade dessutom en intressant religion och kultur. Och man skall också komma ihåg att majoriteten av alla nordbor under vikingatiden var vanliga småbönder som levde av det gården kunde ge dem.

Mikael Larsson