Vikingarnas värld

Vikingarnas värld - omslag

Vikingarna seglade över samma hav som vi, och de brukade samma jord. Men de levde i en värld som är oss helt främmande: en utpräglad hederskultur i ett strikt klassindelat samhälle.

Vikingarnas värld innehåller över 55 kartor och kan fungera som en historisk atlas över vikingatiden. Med hjälp av kartor och bilder får vi ta del av var vikingarna bodde och vart de reste. Utöver krig och koloniseringar, lär vi oss om vikingarnas handelsvägar, bosättningar, naturresurser och religionstillhörighet.

Vikingarnas värld ger en delvis ny inblick i en period som kanske är den mest spännande och dynamiska i Nordeuropas historia.

Kim Hjardar är historiker vid universitetet i Oslo med huvudsaklig inriktning på vikingatid och nordisk medeltid. Han har en lång erfarenhet av att förmedla och levandegöra vikingatiden och har tidigare utgivit Vikingar i krig.

Kim Hjardar:
Vikingarnas värld. Vikingarnas historia i kartor, text och bilder
Fischer & Co
Utkom 2016