Föreställningar om föräldraskap 1870–2010

Legitimerade föräldraskap - omslag

Föräldrar har funnits i alla tider, men vad betyder föräldraskap och varför ska människor vara föräldrar på särskilda sätt? I en ny avhandling från Stockholms universitet undersöker Gustav Westberg hur föreställningar om föräldraskap motiveras från 1800-talets slut till i dag.

– Religiösa ideal om kvinnlighet från 1870-talet, psykologiska föreställningar om barn från 1940-talet och nutida livsstilsbloggar om bland annat barnvagnsinköp formar vår syn på föräldraskap idag, säger Gustav Westberg.

I avhandlingen analyseras texter från 1870-, 1940- och 2010-talet som handlar om föräldraskap och som många människor läst. Från vår samtid undersöks bland annat bloggen Blondinbella, tidningen Vi Föräldrar och sjukvårdsrådgivning på 1177.se. Gustav Westberg analyserar både språket och bilder i texterna och undersöker vilka auktoriteter, moraliska och förnuftsmässiga argument samt berättelser som används för att visa hur det goda föräldraskapet ska vara.

Undersökningen synliggör att föräldraskap motiveras och legitimeras i samspel med föreställningar om bland annat kön, Sverige och svenskhet, expertkunskap, barn och riskhantering. Det goda föräldraskap som framträder i texterna sammanfaller med bilden av en orolig, svensk, konsumerande, expertvägledd och lycklig kvinna.

– Ett huvudresultat är att hela undersökningsmaterialet domineras av en föreställning om mamman som primär förälder. Denna föreställning legitimeras huvudsakligen som en religiös sanning under 1870-talet, säger Gustav Westberg:

– I texterna från 1940- och 2010-talet anförs inte längre religiösa sanningar, men tanken på mamman huvudsaklig förälder lever vidare. Det är inte längre Gud som säger att kvinnan ska vara förälder, men i de nutida texter jag analyserat är det samtidigt tydligt att kristna värderingar fortsätter att påverka hur vi tänker om föräldraskap.

Gustav Westberg:
Legitimerade föräldraskap 1870–2010. En diskurshistorisk undersökning
Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet
Disputation: 3 juni 2016