100 år av militära motorcyklar i Sverige

Boken 100 år av militära motorcyklar i Sverige är inte bara en kavalkad av militärmotorcyklar från 1916–2016. Den ger också en bakgrund till varför Försvarsmakten vid olika tillfällen, både i krig och fred, bedömt det militära värdet av att ett förband haft tillgång till motorcyklar och förare.

Samtidigt skapar den också förståelse för Försvarsmaktens motorisering under 1900-talet. Läsaren får en inblick i utvecklingen av svenska militära motorcyklar både i krig och i fred.

Den personliga utrustningen tillsammans med hur fordonen reparerades i olika nivåer får läsaren också ta del av. ”Med andra ord en bok för alla med intresse för svenskt försvar under 1900-talet”, enligt förlaget.

Björn Weissmann:
100 år av militära motorcyklar i Sverige
Trafik-Nostalgiska Förlaget
Utkom 2017