13 000 år – forntiden nära oss

Smålands museum
Ny permanent utställning

Spåren av människor från andra tider finns runt omkring oss och överallt i landskapet. Ibland väl synligt och uppmärkt med skyltar och ibland nere i jorden under våra fötter. I Smålands museums nya permanenta utställning 13 000 år – forntiden nära oss skapas en bild av hur livet från stenålder till järnålder såg ut.

Utställningen har flera dimensioner. Dels låter den besökaren uppleva hur landskap och klimat förändrats sedan inlandsisen smälte bort, dels får vi en inblick i hur människor levt här på samma plats som vi genom tiderna. Utställningen visar även hur arkeologer hittar spår efter tidigare människor och hur dessa tolkas när vi försöker förstå och lära om människors vardag från forna tider.

Den nya forntidsutställningen bjuder in till spännande miljöer, intressanta fakta och föremål från museets samlingar – allt från den äldsta pilspetsen till riktiga vikingatida gravfynd.

Utställningen 13 000 år – forntiden nära oss invigdes den 19 september 2020 och kommer att kompletteras löpande under hösten.