Det blir en återbegravning av de samiska kvarlevor från 1400-talet, som hittades i Frostvikenfjällen i norra Jämtland på 1980-talet. Länsmuseet Jamtli för nu diskussioner med Ohredahke sameby om hur och när en återbegravning kan ske. [SR Jämtland]

https://sverigesradio.se/artikel/2947148