Ramnäs valsverk görs levande igen

Surahammars kommun får 50 000 kronor för genomförandet av projektet Röster ur det förgångna. Med projektet vill kommunen levandegöra valsverket i Ramnäs. Ljud- och ljusspel, video- diabilds- och dataprojektioner med mera ska ge en bild av livet i och omkring den gamla Lancashiresmedjan i Ramnäs.

Smedjan i Ramnäs är en del av Ekomuseum Bergslagen. Genom samarbete med konstnärer är detta projekt ett led i en önskan att utveckla formerna för exponering av museimiljöer. Detta är det tjugoandra projektet som beviljats medel i regeringens satsning på industrisamhällets kulturarv.

Regeringen har i dag även beviljat Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ett extra bidrag på 800 000 kronor för arkivets verksamhet under innevarande år.

(2000-12-14)