Fritidsbåtsmuseet läggs ned

Petterssonbåt på Fritidsbåtmuseet. Foto: Fritidsbåtmuseet

Petterssonbåt på Fritidsbåtmuseet. Foto: Fritidsbåtmuseet

Fritidsbåtsmuseet i Härnösand kommer att stänga 2024. Anledningen är att Statens maritima och transporthistoriska museer har beslutat att dra sig ur samarbetet.

Det nationella Fritidsbåtsmuseet i Härnösand öppnade 2017 som ett samarbete mellan Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM), Västernorrlands museum och Härnösands kommun. Museet startades som ett försök att flytta ut berättelserna om fritidsbåtens historia till fler platser i Sverige, synliggöra det maritima kulturarvet i Härnösand och Västernorrland samt skapa ett besöksmål av nationellt intresse.

Enligt SMTM har Fritidsbåtsmuseet i dag få besökare och det behövs stora resurser för att utveckla museet till att bli ett välbesökt och effektivt besöksmål. Utifrån det utgångsläget har den staliga museimyndigheten beslutat att avsluta sin del i samarbetet.

– Det är ett mycket tråkigt beslut att tvingas ta eftersom vi gick in i detta med de bästa intentioner, men det är tyvärr inte ekonomiskt försvarbart att fortsätta. Det saknas i dag grundläggande förutsättningar för att driva vidare och utveckla museet. Bland annat behövs mer personella resurser samt ett mer omfattande samarbete med det lokala civilsamhället, säger Mats Djurberg, chef för Sjöhistoriska museet, som är en del av SMTM.

Det innebär att Fritidsbåtsmuseet inte kommer att kunna fortsätta drivas i sin nuvarande form. Sommaren 2023 blir därmed den sista som museet har öppet för besökare. Därefter kommer museet att tömmas och SMTM tar då hem de tio fritidsbåtar som SMTM har där. Personalsituationen hos de tre huvudmännen påverkas inte och samarbetet kommer att fortgå i en annan form.

– Vi beklagar SMTM:s beslut. Att museet öppnade strax innan pandemin och inte hann etablera sig ordentligt har försvårat arbetet. Det här är tråkigt, men vi hoppas på andra framtida samarbeten med SMTM. De har ett uppdrag att verka i hela landet och där vill vi i Härnösand med vår närhet till hav och båtliv vara en självklar samarbetspartner för att visa det maritima kulturarvet, säger Knapp Britta Thyr (MP), kommunstyrelsens vice ordförande i Härnösand.

(2023-06-09)

Se även Sveriges första fritidsbåtsmuseum invigt i Härnösand (2017-07-02)