1,7 miljoner kulturskatter i Fornsök

Nu finns alla Sveriges fornlämningar på land och under vatten sökbara via webben. Riksantikvarieämbetets, Statens maritima museers och Sjöfartsverkets databaser med fornlämningar har slagits samman och ingår nu databasen Fornsök.

Det utökade Fornsök är ett kraftfullt verktyg för alla som arbetar med planering, miljövård och tillsyn av det maritima kulturarvet i hav och sjöar. Webbtjänsten vänder sig nu också till alla med intresse för historia och till dykare, seglare och skärgårdsbor som är nyfikna på vad som döljer sig på botten i just sin badvik.

Nya Fornsök

 

 

 

 

 

 

 

 

– Ett tillgängligt och känt kulturarv skapar engagemang och är en förutsättning för bevarande. I dag sker de flesta skador på forn-lämningar på grund av okunskap. Fornsök kommer att underlätta arbetet för bland andra kommuner, länsstyrelserna och Kust-bevakningen, säger Sven Rentzhog, enhetschef på Riksantikvarieämbetet.

Informationen i Fornsök presenteras i ett grafiskt gränssnitt där kartan står i centrum. Den nya kartlösningen gör att det går att få en geografisk överblick över de kulturhistoriska lämningarna, under vatten eller på land. Det går att växla mellan att ha sjökort eller landkarta som bakgrund. Databasen uppdateras kontinuerligt med ny information. För närvarande innehåller den 1,7 miljoner lämningar varav cirka 12 000 förlisningsplatser och 3 000 lokaliserade vrak i svenska vatten.

– Östersjöns vrakbestånd är unikt och ger dykupplevelser i världsklass. En stor del av den informationen i Fornsök kommer ursprungligen från sportdykare och sjöfolk. Nu ger vi tillbaka men hoppas också på att få ännu fler vrak inrapporterade, säger Andreas Olsson, chef för arkeologienheten på Statens maritima museer.

Fornsök har hittills innehållit information om över 1,5 miljoner lämningar på ungefär 560 000 platser på land. Den informationen kom huvudsakligen från inventeringar och arkeologiska utgrävningar.

Nya Fornsök lanseras den 19 maj på adressen https://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/

(2008-05-18)