Tusen år gamla skelett hittade i Täby

Tre nya skelettgravar har Stockholms läns museums arkeologer hittat vid Broby bro i Täby kyrkby. Det ovanliga fyndet är ännu en bit i det pussel man lägger om den 1000 år gamla Jarlabanke-släkten från Täby.

Två gånger tidigare har Stockholms läns museum gjort arkeologiska utgrävningar vid platsen Broby bro strax söder om Täby kyrkby. Nu är man tillbaka. I måndags gick startskottet, och ganska omgående stötte man på det första skelettet. Man kan redan nu säga att det handlar om en vuxen person som var runt 175 centimeter. På personens bröst hittade man också ett bryne i skiffer.

Utgrävningen vid Broby bro i Täby

Foto: Mattias Ek/Stockholms läns museum.

Dessutom har man hittat två andra skelettgravar som började grävas ut med i fredags. Med tanke på de tidigare utgrävningarna vid platsen är det rimligt att anta att skeletten är runt 1000 år gamla.

Det är mycket ovanligt att man hittar så välbevarade skelett här i trakten kring Mälardalen. Det som också gör fynden väldigt intressanta, är att arkeologerna tror sig kunna påvisa ett släktband mellan de individer som man hittat kvarlevorna efter på just det här fältet. De tillhör med största sannolikhet den berömda Jarlabanke-släkten.

Skelettfynd vid utgrävningen

Foto: Mattias Ek/Stockholms läns museum.

Jarlabanke var en storman i 1000-talets Täby. I området har han, och hans släkt, rest många runstenar på vilka man berättar om sin makt och sina släktrelationer. Men de var också en av de första kristna släkterna i Sverige. Och gravfältet som arkeologerna nu gräver på vid Broby bro är möjligtvis ett av landets allra första kristna begravningsplatser.

(2008-05-20)