Sveriges största kultplats från yngre bronsålder

Just nu pågår utgrävningar av vad som kan vara den första riktigt stora kultplatsen från yngre bronsålder i Sverige. Platsen är Stretered, i Mölndals kommun, strax söder om Göteborg. Kultplatsen består av ett väldigt system av s.k. kokgropar, en sorts ugnar.

Kokgropssystemet vid Stretered är något utöver det vanliga. Här finns tre groprader som mot söder löper samman till en enda rad. Varje rad består av cirka 70 kokgropar. Sammanlagt har vi funnit cirka 150-200 anläggningar. Systemet slutar åt söder, men i norr skärs kokgropsraderna av en väg. Enligt äldre uppgifter har sannolikt kokgropssystemet fortsatt mot norr.

Undersökningen i Stretered leds av Bengt Nordqvist, UV Väst i Kungsbacka och avslutas den 8 december.

I arkeologisk litteratur talas om ”reglerade kokgropssystem”. Denna kryptiska term står för platser med kokgropar placerade i flera parallella rader. Fenomenet har faktiskt noterats tidigare i Sverige. Två exempel är Käglinge grustäkt i Skåne och Ringarekullen vid Vessigebro i södra Halland. Den sistnämnda var den största med två parallella rader med 13 härdgropar i varje rad.

Den här sortens platser finns på andra håll i Europa. Men det är bara på några få platser som man funnit fler än 50 kokgropar i en rad. Exempel på mer omfattande system är Zedau i Tyskland med 117 anläggningar. I det danska Rönninge Sögård har man funnit 302 kokgropar i 16 rader.

(2000-12-07)