1700-talsmålningar funna på Bellmans krog

Nya målningar från Bellmans tid har återfunnits under pågående restaureringsarbete i Bellmanhuset på Gröna Lund i Stockholm.

Bellmanhuset är inte bara ett av Stockholms bäst bevarade gamla trähus, knuttimrat som det är i två våningar med svalgång vid 1700-talets mitt. Det var också en krog, där Carl Michael Bellman och hans vänner tillbringade mycket av sin tid. Bland annat var det här som Bellman skrev sin Epistel 62, med versen:

Titta i taket: jag lovar:
Kors, vad helgon, solar och sken!
Hoffbro vårt öga begåvar
Både med änglar och påvar

Om Peter Lorens Hoffbro (1710–1759) verkligen är upphovsman till de nya målningar som återfunnits under lager av tapeter, är det ännu för tidigt att sia om. Motiviskt stämmer emellertid Bellmans beskrivning, som i episteln även berättar om bibliska figurer.

Sedan kroglivet upphörde har Bellmanhuset bland annat tjänat som skola, poliskontor och härbärge. I samband med den stora Industriutställningen i Stockholm 1897, upplevde byggnaden en kortvarig renässans som krog. Sedan dess har den huvudsakligen fungerat som personalbostäder för Gröna Lunds tivolianställda, den sista hyresgästen flyttade ut så sent som i december förra året.

Restaureringsarbetet, som utförs av Statens fastighetsverk, har pågått sedan i april och syftar till en mycket varsam upprustning på husets egna villkor. Några av väggarnas timmerstockar har fått bytas ut, men i övrigt bevaras och återställs allt material. Bland annat ska den 1700-talsdörr som återfunnits med sina ursprungliga lås bevaras. När arbetet är klart ska huset hyras ut på nytt.

(2000-11-13)