Historia och öden kring Linköpings blodbad

Fasans tider är historien om Linköpings blodbad år 1600 samt livsöden i dess spår. Boken har till stora delar tagits fram av ättlingar till de fyra rådsherrar som avrättades; representanter från familjerna Banér, Bielke och Sparre. Till sin hjälp har de haft historiker som alla visat såväl ett professionellt som personligt engagemang av denna bok.

Boken har producerats i anslutning till 400-årsminnet av blodbadet. I dess spår följde ovissa öden för de inblandade släkterna. För ätten Bielke ledde det till en hel släktgrens utplånande. Familjerna Banér och Sparre förlorade alla vuxna manliga ättlingar. Boken följer de båda barnrika änkorna Christina Stures och Ebba Brahes mödosamma kamp för revansch åt sina familjer under 1600-.talets första hälft, inlevelsefullt tecknat av deras nutida medsystrar inom samma släkter.

Boken ger också ”historiska och juridiska aspekter på blodsdomstolen i Linköping samt en insiktsfull tolkning av orsakerna till justitiemorden och avrättningarna den 20 mars år 1600 på Stora Torget samt de politiska konsekvenserna detta fick”.

Slottet Sturefors är då liksom nu bebott av familjen Bielke. En nutida ättling guidar runt bland minnena av den olycksalige Ture Bielke och hans änka Margaretha Sture.

Anna Banér m.fl.:
Fasans tider. Historia och öden kring Linköpings blodbad år 1600
Slotts- och domkyrkomuseets Förlag i Linköping
123 sidor, illustrerad i färg, häftad
Utkom 2000