253 miljoner fördelas till kulturmiljövård

Råås kvarn. Foto: Magnus Reuterdahl CCBY-SA

Råås kvarn. Foto: Magnus Reuterdahl CCBY-SA

Riksantikvarieämbetet har fördelat årets anslag för bidrag till kulturmiljövård. Bidragen är bland annat avsedda för renoveringsarbeten vid Råås kvarn i Östergötland och till åtgärder vid byggnadsminnet Strömsholms Kanal i Västmanland. Nytt för i år är att Stiftelsen Arbetets museum får en miljon kronor.

Några av satsningarna 2017:

  • Länsstyrelsen i Östergötland får 1 miljon kronor att fördela för renoveringsarbeten vid Råås kvarn där stenfoten delvis rasade vid en storm under början av 2016
  • Länsstyrelsen i Västra Götaland tilldelas 1,1 mkr för akuta renoveringar, bland annat tätningsarbeten, vid Akvedukten i Håverud i Dalslands kanal
  • Länsstyrelsen i Västmanland tilldelas 1,1 mkr kronor för att förstärka stranden vid byggnadsminnet Strömsholms kanal, där ett antal slukhål upptäckts farligt nära byggnadsminnet
  • Länsstyrelsen i Örebro län tilldelas 0,8 mkr för arbeten vid Brevens bruk
  • Länsstyrelsen i Västernorrland tilldelas 1,1 mkr för arbeten vid Njurunda kyrkoruin
  • Länsstyrelsen i Halland tilldelas 3,2 mkr för fortsatta arbeten vid Världsarvet Grimeton
  • Närmare 1,8 mkr fördelas till kostnader för projekt i samverkan med Hantverkslaboratoriet.
  • 2 mkr reserveras för senare fördelning när det gäller bidrag till föreningen Laponiatjouttjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia
  • 1 mkr kronor avsätts som bidrag till Stiftelsen Arbetets museum i Norrköping för drift av kunskapscentrum för arbetslivsmuseer

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela anslaget för kulturmiljövård till länsstyrelserna. Det är riksdagen som beslutar storleken på anslaget. Kulturmiljövårdsanslaget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Av anslaget fördelas senare i år sexton miljoner till landets arbetslivsmuseer.

(2017-02-01)