Fler besökare på Historiska museet med fri entré

Antalet besökare på Historiska museet har mer än fördubblats under januari månad. I januari i år kom närmare 19 000 personer till museet, jämfört med 8 500 i januari förra året – en ökning med hela 120 procent. Ser man tillbaka på samma månad under en femårsperiod blir den genomsnittliga ökningen drygt 60 procent.

– Det är väldigt glädjande att det publika genomslaget redan efter en månad är så pass stort. Det här visar på vad fri entré skulle kunna betyda för museerna. Vi följer med spänning utvecklingen under de kommande månaderna, säger museichefen Kristian Berg.

Regeringen har gett Historiska museet ett bidrag på 900 000 kronor, för att museet ska kunna genomföra en försöksperiod med fri entré. Syftet med bidraget är att analysera de kulturpolitiska effekterna av ett avskaffande av entréavgifterna vid de statliga museerna. Dagens höga entréavgifter anses utestängs allt fler från museibesök och det slår framförallt på resurssvaga grupper i samhället.

Museet genomför egna uppföljningar och analyser för att bland annat få svar på hur många av besökarna som är nya eller ovana museibesökare och det är många som tar chansen att komma tillbaka flera gånger och se museet lite i taget. Försöket med fri entré pågår fram till den 12 maj i år.

(2002-02-03)