269 miljoner fördelas till kulturmiljövård

Granbergsdals hytta

Granbergsdals hytta

Riksdagen har beslutat att höja årets anslag till kulturmiljövården med 8,5 miljoner kronor. Den sammanlagda summan som Riksantikvarieämbetet fördelar i år är därmed 269 miljoner kronor.

Merparten, 251,5 miljoner kronor, fördelas till länsstyrelserna som sedan fördelar ut medlen till de sökande. 17,9 miljoner kronor reserveras hos Riksantikvarieämbetet för åtgärder som bland annat är utpekade i myndighetens regleringsbrev.

Riksantikvarieämbetet fördelar i år medel till två projekt som kräver akuta insatser: Länsstyrelsen i Örebro tilldelas 3,19 miljoner kronor för åtgärder i Granbergsdals hytta och Länsstyrelsen i Kronoberg tilldelas 2,5 miljoner kronor för räddningsåtgärder vid Torpsbruks masugn.

Knappt fem miljoner kronor fördelas till kostnader för projekt i samverkan med Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. Dessa medel fördelas i år till länsstyrelserna i Stockholm, Gävleborg, Kalmar och Dalarna.

– Jag är väldigt glad för att vi nu kan ge en ekonomisk förstärkning till kulturmiljövården i Sverige. Höjningen av anslaget är mycket välkommen. Men vi ser också att ytterligare förstärkningar skulle behövas för att kunna möta behoven i det viktiga kulturmiljöarbete som sker ute i länen, säger riksantikvarien Joakim Malmström.

Riksantikvarieämbetet ser en kraftig ökning av ansökningar från medel som gäller vissa akuta åtgärder vilket är en signal om det uppdämda behov som finns av medel till vårdåtgärder i landet. Situationen påverkades också negativt av pandemins verkningar 2020-2021.

Mest pengar går till Västra Götalands län (23,9 miljoner) följt av Stockholms län och Skåne.

(2022-02-22)