Varvshistorisk helg i Blekinge

För andra året arrangerar nätverket Svenska varv en helg för varvshistoriska föreningar från hela landet. Som värdar står den nyligen bildade Varvshistoriska föreningen i Karlskrona tillsammans med sin motsvarighet i Sölvesborg. Mötet hålls lördag 8 maj på Marinmuseum i Karlskrona och fortsätter söndag 9 maj på Folkets hus i Sölvesborg.

– Vi ser ett tydligt ökat intresse, flera föreningar har tillkommit. Till årets träff har 90 deltagare anmält sig vilket är nästan dubbelt så många jämfört med förra året, säger projektsamordnare Claes Wollentz vid Statens maritima museer.

På årets program står bland annat presentation av arkivsamlingar med varvsmaterial, guidad tur i Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, utställning om Sölvesborg varv och föredrag om att bygga varvsmodeller.

Hans Hedman, ordförande i Varvshistoriska föreningen i Karlskrona, betonar vikten av att ta med kunskapen från varvens storhetstid även in i framtiden:

– Vi vill arbeta för att bevara den kunskap som finns och följa upp vad som hänt under hela 1900-talet. Samtidigt arbetar vi för att ta med den månghundraåriga erfarenheten in i framtiden och till den nya teknik som växer fram, säger Hans Hedman.

Det nationella nätverket Svenska varv arbetar för att understödja och inspirera ideella och lokala projekt samt verkar för att initiera dokumentationer, forskning och utställningar som belyser varvens särart och betydelse i industrisamhället. Statens maritima museer – där Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet ingår – ansvarar för det löpande arbetet som stöds ekonomiskt av Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet. Målgruppen är föreningar, enskilda och institutioner som verkar för att bevara minnen och kunskap från de svenska varven.

(2004-05-05)