Inventering av företagsarkiv i Östergötland

Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA) genomför nu en inventering av Östergötland vad gäller arkiverade företagsarkiv. Alla arkiv kommer att gås igenom liksom bibliotek och museer samt hembygdsföreningarna i syfte att upprätta en databas över alla företagsarkiv i Östergötland.

Databasen ska bestå av en extern och en intern del. Den externa delen omfattar alla arkiverade företagsarkiv och den kommer att ligga på Internet. Den interna delen kommer att ligga hos ÖLFA i Norrköping och ska bevaka näringslivets arkiv i länet.

ÖLFA är en regional arkivorganisation i Östergötland och består av 100 distriktsorganisationer och 15 lokala folkrörelse-, förenings-, bygde-, folklivs- och forskningsarkiv.

(2002-06-14)