300 år av kartor över Östersjön doneras till bibliotek

Nio dyrbara sjöatlaser från perioden 1695–1850 blir tillgängliga för forskare och allmänheten. De är en donation från Björn Carlsons kartsamling till Kungliga biblioteket, Lunds universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Donationen omfattar 300 år av kartologiska verk från svenska, ryska och franska upphovsmän, som på olika sätt avbildar Östersjön. Det äldsta objektet är Petter Geddas sjöatlas från 1695 och det yngsta är en engelsk kompositatlas (atlas sammansatt av kartor från flera upphovsmän) från mitten av 1800-talet framtagen av det brittiska amiralitetet.

– Lunds universitetsbibliotek värdesätter denna donation av material som tidigare saknats i vår samling. Sjöatlaserna är intressanta både ur historisk och marinarkeologisk kontext, och säger en hel del om hur stater såg på sina territorialvatten. Något som är aktuellt just nu med tanke på det alltmer spända säkerhetsläget i våra marina närområden, säger Håkan Carlsson, överbibliotekarie vid Lunds universitetsbibliotek.

– Samtliga atlaser i donationen är sällsynta och en av dem är av särskild raritet, Neptune du Cattegat et de la Mer Baltique Recueil. Kartografen Fleurieu dog innan den hann tryckas, men hans assistent lät trycka 30 exemplar. I vår äldre katalog har länge funnits en notering om att vi saknar denna unika atlas, säger Greger Bergvall, bibliotekarie och expert på Kungliga bibliotekets kartsamlingar.

Finansmannen Björn Carlson (1935–2021) hade ett stort intresse för segling och historia, vilket väckte hans samlarlust för sjökort och sjöatlaser över Östersjön. År 2005 grundade han Björn Carlsons Östersjöstiftelse. Sedan Carlson avlidit valde familjen att donera de nio sjöatlaserna till biblioteken.

”Det är med glädje och stolthet vi nu kan fullfölja Björns önskan att donera utvalda sjöatlaser till svenska bibliotek så att de blir tillgängliga för forskning och allmänhet”, kommenterar Björn Carlsons familj.

(2023-10-28)