350 år sedan freden i Roskilde

Den 26 februari är det 350 sedan freden i Roskilde ingicks. Den stora frågan för den svenska statsmakten var hur invånarna i de erövrade landskapen skulle göras lojala. ”Försvenskning” var inget mål, men har blivit föremål för senare tiders mytbildning.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2008-02-26)