Den 26 februari är det 350 sedan freden i Roskilde ingicks. Den stora frågan för den svenska statsmakten var hur invånarna i de erövrade landskapen skulle göras lojala. ”Försvenskning” var inget mål, men har blivit föremål för senare tiders mytbildning. [SvD]

https://www.svd.se/att-gora-svenskar-av-skaningar