I ett upprop till alla Sveriges alla museer, kyrkor, samfund, institutioner och hembygdsföreningar efterlyses landets mest skyddsvärda kulturskatter till en ny tävling – Klenod 2009. Uppropet är undertecknat av Lars Amreus, Riksförbundet Sveriges museer.
Klenod 2009
– Sveriges kulturskatter lever farligt. Träskulpturer och silverljusstakar försvinner ur kyrkorna. Textilier och unika metallföremål stoppas i värsta fall undan i någon fuktig källare, säger Lars Amreus i uppropet.

– På museer, i kyrkor och hembygdsgårdar och på andra platser runt om i Sverige finns kulturföremål av stort värde. Det är en föremålsskatt som vi ska vara glada och stolta över. Samtidigt ser vi att många av dessa kulturföremål riskerar att fara illa. De löper risk att stjälas eller långsamt förstöras av ljus, luft, fukt eller skadeinsekter.

Riksantikvarieämbetet ställer sig bakom uppropet och tävlingen Klenod 2009 som stödjande part för att uppmärksamma våra svenska kulturskatter, men också hoten mot dem. Syftet är att lyfta fram och medverka till att rädda föremål som tillhör det svenska kulturarvet – föremål som måste skyddas mot stöld eller klimatpåverkan för att kunna visas upp.

Upp till 5 föremål per institution/museum får lämnas in till tävlingen och en jury skall nominera de tio mest skyddsvärda föremålen som skickats in till Klenod 2009. Därefter får svenska folket rösta på det föremål som man vill skall skyddas av en specialmonter och visas upp för allmänheten. Folkomröstningen pågår under perioden juni–oktober.