I de etnografiska museernas samlingar vilar kvarlevor av sedan länge döda människor. Medvetenheten ökar hos deras efterlevande och antalet förfrågningar om återlämnande blir fler i framtiden. För museerna är det en chans att ta etnografin in i framtiden. [SvD]

https://www.svd.se/sverige-aterlamnar-australiska-kvarlevor-fran-museum