55 miljoner till forskningsprojekt vid KB

Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Foto: Per & Per Fotograf AB

Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Foto: Per & Per Fotograf AB

Vetenskapsrådet ger drygt 55 miljoner kronor i bidrag till fyra forskningsprojekt som utgår från Kungliga bibliotekets samlingar. Bidraget är ett projektstöd med syftet att främja digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar. Vetenskapsrådet ger medel till totalt nio projekt.

”Projekten stärker KB som forskningsmiljö och ökar tillgängligheten till samlingarna. Dessutom bidrar de till en mer effektiv forskningsinfrastruktur, genom metodutveckling och digitalisering av KB-material”, skriver Kungliga biblioteket (KB) i ett pressmeddelande.

De här projekten beviljas medel:

  • Samisk audiovisuell samling – filmer och teveprogram i arkiv och på webb (13 miljoner kronor; professor Patrik Lantto, Umeå universitet
  • Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945–1989 (22,5 miljoner kronor; professor Pelle Snickars, Umeå universitet)
  • Expansion och mångfald. Digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965–2000 (13 miljoner kronor; docent Astrid von Rosen, Göteborgs universitet)
  • Deltagande i det visuella kulturarvet. Metadata, återanvändning och tvärvetenskap (8 miljoner kronor; professor Anna Dahlgren, Stockholms universitet)

(2018-11-07)