Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj till Gagnef

Förtjänstmedaljören Lena Nordesjö och riksantikvarien Lars Amréus. Foto: Fredrik Streiffert (CCBY)

Förtjänstmedaljören Lena Nordesjö och riksantikvarien Lars Amréus. Foto: Fredrik Streiffert (CCBY)

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2018 går till Lena Nordesjö från Gagnef i Dalarna. Lena Nordesjö är ordförande i Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga och har utmärkt sig i skapandet av programverksamheten vid minnesstugan och uppmärksammat världen på Ottilia Adelborgs konstnärskap.

– Den här medaljen delas ut till en person som gjort extraordinära insatser för kulturminnesvården. På senare år har Riksantikvarieämbetet valt att prioritera att ge medaljen till ideella insatser; insatser som hela samhället är i stort beroende av, sa riksantikvarie Lars Amréus, innan han bjöd Lena Nordesjö upp på scen.

Det var Landstinget Dalarna som stod för nomineringen. Medaljen är formgiven av Leo Holmgren och motiveringen lyder:
”För att ha skapat en blomstrande programverksamhet vid Gagnefs Minnesstuga, attraherat en ny och bredare publik samt uppmärksammat världen på Ottilia Adelborgs konstnärskaps och därmed bidragit till kulturarvsarbetet i Sverige.”

– Det är en stor ära. Som ni alla förstår är det en person som hedras, men många som står bakom. jag är bara en frontfigur. Det är många som arbetat hårt i Gagnefs Minnesstuga och i Ottilia Adelborg-museet, sa Lena Nordesjö när hon mottog medaljen.

Lena Nordesjö tackade även olika finansiärer genom åren: Riksantikvarieämbetet, Konstnärsnämnden, Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund och inte minst Gagnefs kommun. Hon passade även på att bjuda in Höstmötesdeltagarna.

– Jag uppmanar er alla att komma och besöka oss i Gagnef, sa hon.

Gagnefs Minnesstuga är den äldsta hembygdsgården i Dalarna. Konstnären och författaren Ottilia Adelborg(1855–1936) bosatte sig tidigt 1900-tal i Gagnef och samlade tillsammans med sina systrar ihop föremål och dokumentation av bondekulturen i en så kallad gammelgård. Den äldsta byggnaden är från 1580.

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj delas ut årligen, sedan 1981, till en person som gjort stora insatser inom kulturmiljövården, helst utanför det professionella fältet. Medaljen delas normalt ut i samband med Riksantikvarieämbetets Höstmöte.

Tidigare pristagare
2017: Gertrud Lyrung 
2016: Roozbeh Janghorban och Thorbjörn Enberg
2015: Calle Eklund
2014: Gudrun Norstedt
2013: Hélio Ricardo Duarte
2012: Bengt Spade
2011: Göran Gudmundsson
2010: Engelska pojkar och flickor, Malmberget
2009: Kerstin och Egil Bergström
2008: Fredrik Blomgren
2007: Lena och Michael Michaëlsson

(2018-11-07)