Livrustkammarens 375-årsjubileum

Det har gått 375 år sedan Gustav II Adolf år 1628 befallde att ett par dräkter som han använt i fälttåget i Polen året innan skulle bevaras ”uthi Rust-Cammaren till en evig åminnelse”. Med hans beslut lades grunden till Livrustkammaren, som från att ha varit kungens vapenarsenal gradvis förvandlades till ett museum där man förvarade och visade upp föremål, som väcker minnet av viktiga händelser i Sveriges historia.

I mars firar Livrustkammaren 375-årsjubileum med öppet hus, nya utställningar och ett internationellt symposium. Jubileet börjar den 19 mars. Söndag den 23 mars bjuder Livrustkammaren på fri entré – det är öppet hus med en rad specialvisningar. Därefter följer specialvisningar kring jubileet torsdagskvällar fram till påsk.

Fest och fritid vid hovet, en ny avdelning i basutställningen invigs. Där visas bl.a. kronprinsessan Victorias blåa myndighetsklänning. En liten utställning, Made in Sweden som visar svenska vapen under 400 år, öppnas också. Samtidigt inleds ett internationellt symposium om Royal Armouries and their collection som pågår i tre dagar.

(2003-02-25)