I trädgården på Sigtuna museum är det full koncentration och spänningen hänger i luften. Ett gäng femteklassare ligger på knä och letar historiska fynd. Under hösten kommer närmare 600 elever i Sigtuna kommun att ha provat på livet som arkeolog.

– De får uppleva att gräva sig ner genom tiden. Tanken är att eleverna ska få en känsla för historien, att den ska kännas mer närvarande och begriplig, berättar Peja Snöbohm, rektor på Naturskolan och en av initiativtagarna till projektet.

Fram till idag har nära fyrahundra utgrävningar, stora som små, gjorts i Sigtuna kommun och omkring 620 fornlämningar har anträffats. Det har varit allt från keramik till mynt. Eleverna som kommer till Sigtuna Museum kommer bland annat att hitta benbitar och bitar av husgrunder.

– Vi har planterat fynd i en stor sandlåda med jord. Varje elev får en ruta som de ska undersöka. Sedan ska de försöka tolka sina fynd, berättar Peja Snöbohm.

Fynden kommer att ligga ordentligt nergrävda, men djupare än 25 cm ner i marken får eleverna inte gräva. Där ligger en geotextilduk som skydd, så att de inte råkar gräva sig ner i den riktiga historien. Temat på projektet är medeltid och teknik.

– Människorna som levde på medeltiden var i mångt och mycket som vi och de var fiffiga när det gällde teknik. Vi hoppas att eleverna kommer att sätta värde på tidigare människors arbete. Det blir lättare att lära av historien när den blir mer verklig.

Förutom det arkeologiska arbetet kommer eleverna bland annat att få prova på att steka kolbullar över öppen eld, jobba med smide och ståltråd, gjuta, fläta band och prova en riktig ringbrynja.

Det blir dessutom teori i form av en stadsvandring genom Sigtuna stad. Hela Stora Gatan, som leder genom Sigtuna, är till exempel ett stycke 1000-årig historia.

– Det här är något som var högst frivilligt att anmäla sin klass till, men faktum är att varenda klass 5 i hela kommunen är anmäld. Det betyder att nästan 600 elever från nu och fram till den 20 november kommer att ha varit med om detta, säger Peja Snöbohm.