66 arbetslivsmuseer delar på 4 miljoner

Nästan fyrahundra projekt har sökt det bidrag till arbetslivsmuseer som delas ut varje år. Det totala bidraget är på knappt fyra miljoner kronor. Riksantikvarieämbetet har beslutat att 66 av projekten får dela på beloppet och konstaterar att bidragspotten behöver bli större.

När ansökningstiden för bidrag till arbetslivsmuseer gick ut tidigare i år hade 396 ansökningar kommit in till ett sammanlagt ansökt belopp av 47 miljoner kronor. Den av regeringen fastställda summan att dela ut är knappt fyra miljoner kronor.

– Många utmärkta ansökningar har inte kunnat beviljas på grund av det stora antalet ansökningar. Och många som beviljats medel har inte kunnat få hela den summa de sökt, berättar Inger Selinge, handläggare på Riksantikvarieämbetet.

Enligt Riksantikvarieämbetet är bidraget av mycket stor betydelse för arbetslivsmuseerna. Det är tack vare det som viktiga delar av industrisamhällets kulturarv kan göras tillgängliga och levande för en bred allmänhet. Men viktigast i sammanhanget är ändå det starka ideella engagemang som arbetslivsmuseerna genererar. Arbetslivsmuseerna representerar många olika verksamheter och berättelser om människors liv och finns över hela landet. I dagsläget finns dock inte möjlighet att stödja större och dyrare projekt, och Riksantikvarieämbetet föreslår att regeringen höjer bidragssumman med två miljoner kronor.

I årets fördelning har bidrag gått till fem insatsområden: vård av kulturarv, kunskapsuppbyggnad, publik verksamhet, säkerhet och nätverk. En del av projekten har också koppling till Designåret. Sammanlagt delar 66 projekt på 3 975 000 kronor. Största bidraget går till Wallåkra Stenkärlsfabrik i Skåne och CTH:s Hattmuseum i Dalarna – 200 000 kronor vardera.

(2005-05-10)