Göteborgsprofiler k-märks

Den 18 maj hålls en ceremoni vid Göteborgs Maritima Centrum då ytterligare representanter för ett antal exklusiva segelfartyg och ångbåtar får en kulturhistorisk märkning, så kallad k-märkning, av Statens maritima museer.

Bland de fartyg som ska få sina skyltar finns göteborgsprofiler som Isolda, en av Europas sista djupvattenseglare och verkstadsbåten Esab IV, som har ett av världens första helsvetsade skrov. Bogserbåten Harry körs ner från Lysekil för att få sin skylt vid ceremonin där flera andra fartyg också representeras, bl.a. Sveriges äldsta segelfartyg Mina, de två Göta kanalbåtarna Juno och Wilhelm Tham och fiskefartyget Asta av Smögen.

Bogserbåten Harry, byggd 1887 i Gävle, utanför sin hemmahamn i Lysekil

Bogserbåten Harry, byggd 1887 i Gävle,
utanför sin hemmahamn i Lysekil.
Foto: Föreningen L. Laurin.

K-märkt kan ett fartyg bli som bedöms uppfylla kraven som kulturhistoriskt värdefulla. Fartyget ska bland annat vara byggt i Sverige eller under varaktig tid gått i yrkesmässig trafik under svensk flagg eller anses vara av stor vikt för främjandet av kunskapen om sjöhistorien i våra farvatten. Det kan handla om alltifrån passagerarfartyg till lastfartyg och bogserbåtar.

Asta av Smögen byggd 1916 på Ringens varv i Marstrand är en mycket god representant för den typ av fiskebåtar som under flera decennier utgjorde kärnan i den svenska fiskeflottan

Asta av Smögen byggd 1916 på Ringens varv i Marstrand är en
mycket god representant för den typ av fiskebåtar som under
flera decennier utgjorde kärnan i den svenska fiskeflottan.
Foto: Föreningen Tôllar ô Seiel.

Underlaget till k-märkningen tas fram av Statens maritima museer i samarbete med Sveriges Segelfartygsförening, Sveriges Ångbåts-förening, Sjöfartsverket och Riksantikvarieämbetet. Arbetet med k-märkning startade 2001 och sedan dess har drygt 60 fartyg blivit k-märkta.

(2005-05-15)