73 miljoner till jobb inom kultursektorn

Kulturrådet har fördelat närmare 73 miljoner kronor till syssel-sättningsskapande åtgärder inom kulturområdet. Beslutet väntas ge drygt 200 årsjobb. Syftet är att stödja vård, bevarande och tillgängliggörande av föremål, samlingar och arkivalier.

Samtliga projekt som fått bidrag denna gång inleddes under 2006 och 2007 och har fått accesstöd tidigare. Alla har bedömts väl motsvara de krav som ställs på bidragsmottagare och har haft en god sysselsättningseffekt. Stora projekt – sett till antalet förväntade anställda – som nu får fortsatt stöd finns i bland annat Stockholm, Västerbotten, Västra Götaland och Jämtland.

Bidrag har fördelats till sammanlagt 138 projekt inom arkivområdet, biblioteksområdet, hembygdsrörelsen, musei- och kulturmiljö-området, scenkonstområdet, samt till övriga myndigheter, institutioner och organisationer.

Dessa projekt har tilldelats mest pengar:

Riksarkivet, Digital arkivöverföring, 3 000 000 kr
Statens historiska museer, Invite – öppna samlingar vid SHMM, 2 880 000
Svenska Filminstitutet, Filmarkivet i Grängesberg, 2 520 000
Moderna Museet, Projektet Moderna Museet, 2 160 000
Naturhistoriska riksmuseet, Naturens mångfald – rikedom för alla, 2 160 000
Statens försvarshistoriska museer, Gallra och bruka, 2 160 000
Stockholms stadsmuseum, Access till Stockholm, 1 890 000
Statens ljud- och bildarkiv, SLBAs donationer upp i ljuset, 1 800 000
Nordiska museet, Access till Nordiska museets samlingar, 1 800 000
Statens museer för världskultur, Samlingarna, 1 800 000
Luleå tekniska universitet, Avdelningen för systemvetenskap, 1 800 000

Sedan  projektet Access inleddes 2006 har sammanlagt 592 miljoner kronor fördelats.

(2008-01-06)