Museum tar över verksamheten i Eketorps borg

Riksantikvarieämbetet och Kalmar läns museum har tecknat avtal om att museet ska driva den publika verksamheten i Eketorps borg på försök under 2002. Riksantikvarieämbetet hoppas att man med länsmuseet som samarbetspart har möjlighet att ta tillvara det lokala engagemanget kring borgen, som ligger i det nya världsarvsområdet på södra Öland.

I regionen finns intensiva planer på att utveckla världsarvet till en attraktion för besökare från när och fjärran. Med länsmuseets upparbetade kontakter i regionen, kan fornborgen lättare vävas in i detta utvecklingsarbete.

Eketorps fornborg rekonstruerades i ett unikt arkeologiskt projekt på 1970-talet. Sedan invigningen 1984 har Riksantikvarieämbetet haft visningar och aktiviteter i borgen, där besökarna kunnat uppleva en levande fornborg.

Under säsongen 2001 hade borgen närmare 47 000 besökare. Att södra Öland blev nytt världsarv, hade troligen en positiv effekt på besökssiffran. Bland annat utökade Eketorp sina visningar med vandringar i det nya världsarvet. När regionen nu vill satsa mer på att marknadsföra världsarvet, har fornborgen en given plats i utvecklingsarbetet.

– På Öland finns en stor entusiasm för Eketorps borg, vilket länsmuseet har goda förutsättningar att ta tillvara med sitt regionala nätverk och sin förankring i bygden, säger Monika Minnhagen-Alvsten, informationschef på Riksantikvarieämbetet.

Avtalet med Kalmar läns museum innebär att museet ansvarar för att bedriva verksamheten i Eketorps borg under 2002. Både Mörbylånga kommun och Riksantikvarieämbetet har bidragit med ekonomiskt stöd till verksamheten. I augusti kommer säsongen att utvärderas och därefter ska parterna ta ställning till ett eventuellt fortsatt samarbete.

(2002-01-22)